kierownik budowy zielona góra, kierownik budowy lubuskie


BIURO PROJEKTOWE ALTECH – OFERTA

1. Przygotowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie:

a. uzyskanie warunków zabudowy oraz wszelkich uzgodnień miejscowych i warunków gestorów wszystkich mediów
b. kompleksowe prace geologiczno-inżynierskie dla potrzeb projektowania obiektów budownictwa
c. nadzór nad pracami projektowymi, weryfikacje uzgodnień międzybranżowych, koordynację terminowości wykonania i kompletności dokumentacji jej zgodności z warunkami zabudowy lub zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
d. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

2. Budowa w zakresie:

a. przekazanie wykonawcy terenu budowy i ustalenie z wykonawcą harmonogramu realizacyjnego, procedur realizacyjnych i odbiorowych
b. nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych obejmujący nadzór techniczny nad pracami wszystkich branż, zgodność ich realizacji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, kontrola i akceptacja wbudowywanych materiałów urządzeń oraz kontrola wykonywania praz zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną, a także nadzór i koordynacja spływu i kompletności dokumentacji wykonawczej
c. monitorowanie stanu zaawansowania i egzekwowanie harmonogramu prac
d. kontrola procesu finansowej obsługi projektu

3. Zakończenie inwestycji:

a. przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych
b. kontrola wykonania wszelkich wymaganych badań, prób oraz kontrola wyegzekwowania od wykonawców kompletu koniecznych dokumentów odbiorowych oraz kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej
c. przeprowadzenie odbiorów zewnętrznych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie
d. nadzór nad usunięciem usterek i ostateczne rozliczenie inwestycji
W ramach naszej działalności oraz w miere możliwości Klienta możemy przystapić do całego zakresu usług lub jego części.

Architekt Altech – biuro projektowe"ALTECH" mgr inż. Adrian Litecki | 65-386 Zielona Góra/Lubuskie ul. Budowlana 4A | tel: 785-527-085
architekt zielona góra | kierownik budowy zielona góra | kierownik budowy lubuskie | biuro projektowe zielona góra i nowa sól
Copyright © altech.zgora.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies - dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.