Kierownik budowy

1. Jako kierownik budowy z wieloletnim doświadczeniem oferuję usługi w zakresie nadzoru nad inwestycją w zakresie:

Budowy:

a. przekazanie wykonawcy terenu budowy i ustalenie z wykonawcą harmonogramu realizacyjnego, procedur realizacyjnych i odbiorowych
b. nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych obejmujący nadzór techniczny nad pracami wszystkich branż, zgodność ich realizacji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, kontrola i akceptacja wbudowywanych materiałów urządzeń oraz kontrola wykonywania praz zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną, a także nadzór i koordynacja spływu i kompletności dokumentacji wykonawczej
c. monitorowanie stanu zaawansowania i egzekwowanie harmonogramu prac
d. kontrola procesu finansowej obsługi projektu

Zakończenia inwestycji:

a. przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych
b. kontrola wykonania wszelkich wymaganych badań, prób oraz kontrola wyegzekwowania od wykonawców kompletu koniecznych dokumentów odbiorowych oraz kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej
c. przeprowadzenie odbiorów zewnętrznych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie
d. nadzór nad usunięciem usterek i ostateczne rozliczenie inwestycji
W ramach naszej działalności oraz w miarę możliwości Klienta możemy przystapić do całego zakresu usług lub jego części.

2. Kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi obejmujące:

Przygotowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie:

a. uzyskanie warunków zabudowy oraz wszelkich uzgodnień miejscowych i warunków gestorów wszystkich mediów
b. nadzór nad pracami projektowymi, weryfikacje uzgodnień międzybranżowych, koordynację terminowości wykonania i kompletności dokumentacji jej zgodności z warunkami zabudowy lub zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
c. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
Nadzór nad budową jako kierownik budowy.