Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja). Wielkość zapotrzebowania na energię wynika ze stałych, obiektywnych cech budynku (przeznaczenie, standard, systemy instalacyjne) i nie jest obliczane na podstawie pomiaru zużycia energii, które to może ulegać zmianom w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu. Świadectwa energetyczne stwarzają sytuację pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców. Ponadto świadectwo jest pomocnym narzędziem służącym do stymulowania oszczędności energii, a co za tym idzie pomaga w obniżeniu kosztów eksploatacji i poprawie komfortu użytkowania pomieszczeń i budynków.

Opracowane przez naszą firmę certyfikaty energetyczne zawierają:
1. Podstawowe dane budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji;
2. Wszelkie obliczenia uwzględniają metodologię zawartą w rozporządzeniu ministra infrastruktury;

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:
1.Budynku nowego, oddawanego do użytkowania (świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dola uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
2.Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, które weszło w życie 28 kwietnia 2023 roku – świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości
3.Prawo Budowlane Art. 63. 2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce lotniska ,muzea, hale wystawiennicze , świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest w wielu programach, dotacjach i dofinansowaniach. Ważne jest przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

KOSZTY:
Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie w oparciu o dane gabarytowe, dostępność dokumentacji technicznej i lokalizację nieruchomości.

ZASADY WSPÓŁPRACY:
Firma ALTECH posiada odpowiednią kadrę do sporządzania wyżej wymienionych certyfikatów. Specjaliści odbyli wymagane szkolenia i zdali stosowne egzaminy.  Obsługujemy Klientów sieciowych i indywidualnych.