Przeglądy budowlane

 

 

Firma ALTECH proponuje współprace właścicielom i zarządcom, których budynki objęte są obowiązkiem okresowej kontroli. Dokładamy szczególnej staranności by nasz produkt był użytecznym narzędziem do planowania kolejnych inwestycji czy kosztów związanych z eksploatacją budynku.

W świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo Budowlane Firma ALTECH proponuje współprace w zakresie:

1. rocznej kontroli obiektów budowlanych.
2. pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych.
3. współpracy polegającej na przejęciu obowiązków związanych z dokumentacja budowlaną w zakresie okresowych kontroli (obsługa wieloletnia)

ZAKRES

nr Ocena stanu technicznego : I V
1 Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu + +
2 Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. + +
3 Instalacji gazowych. + +
4 Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). + +
5 Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. – +
6 Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. – +

Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa:
1. stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą
2. rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów
3. zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania
4. metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników
5. zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych

KOSZTY:
Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnie lub kubaturę budynku.

TERMINY:
Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli.

KOMPETENCJE ZASADY WSPÓŁPRACY:
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie jest do Państwa dyspozycji. Okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.